Udviklingsfonden


Udviklingsfonden er en erhvervsdrivende almennyttig fond uden tilhørsforhold til hverken organisationer eller politiske partier. 

Fonden har i et partnerskab med Ærø Kommune forpligtet sig til at iværksætte forskellige aktiviteter på Ærø, og kommunen har for en periode på 20 år overdraget havnearetalet på Ærøskøbing havn til fonden.

Planen er, at værftsområdet i Ærøskøbing Havn skal være til glæde for alle – både øens egne beboere og turister.  Desuden vil fonden gerne gøre værftet til et sted med særlige muligheder for svage grupper, herunder sent udviklede unge.

Udviklingsfonden lejer bygninger og arealer ud til forskellige projekter, bl.a. til et arbejdsløshedsprojekt, der overvejende arbejder med at sætte de bygninger i stand, som kommunen har overgivet til projektet.

Udviklingsfonden administrerer – gennem sit eget rederi, Rederiet Fylla - skonnerten Fylla, der har basishavn i Ærøskøbing.  Læs mere om skonnerten Fylla og rederiet på Fyllas egen site http://www.skonnertenfylla.dk/.
Udviklingsfonden / Ærøskøbing Havn 6 / 5970 Ærøskøbing / (+45) 62 52 12 22 / info@udviklingsfonden.dk / www.udviklingsfonden.dk