Relevante links

Samarbejdspartnere omkring projektgennemførelsen:

Skibsfart og den maritime sektor

(FOTO t.h.:  Detaljer fra Skonnerten Fylla - www.skonnertenfylla.dk)

Udviklingsfonden / Ærøskøbing Havn 6 / 5970 Ærøskøbing / (+45) 62 52 12 22 / info@udviklingsfonden.dk / www.udviklingsfonden.dk