Den grønne bølge


Den grønne bølge er over os, og det er indenfor alle områder af vores liv, hvor det grønne og bæredygtige tager indpas. Mange vil sige, at det er på tide, at vi begynder at tænke i langt mere miljøvenlige baner, for vores klima og miljø, har i mange år lidt af at vi har overproduceret og overforbrugt af jordens ressourcer med den konsekvens, at klimaet lider og arter uddør med en hastighed, der ikke tidligere er oplevet. Det skal vi gøre noget ved, for vi kan ikke være bekendt at behandle jorden på denne måde, vi har den jo kun til låns, og skal give den videre til de kommende generationer, der også skalhave en chance for at kunne leve et ordentligt liv. Så tænk på hvor meget ,og hvordan du forbruger, og giv dit grønne bidrag til kloden, det er noget, som vi allesammen skal gøre, ingen kan gå udenom eller springe over hvor gærdet er lavest, det er en bunden opgave for alle.