En natur blandt beton

Indfør naturen til hverdagen igen

Der er mange store debatter gennem de mere arkitektoniske og urbanistiske forums, indenfor hvordan byerne er blevet betonlandskaber, og kunstige landskaber, og hermed efterlader naturen udenfor, hvilket kan skabe en stor fejl på længere sigt. På nogle punkter er den mere teoretiske tilgang til psykologipatienter blevet bevist bedre når patienter befinder sig i grønne omgivelser, og mere naturlige omgivelser.

En debat eller en sludder

Denne debat med om naturen skal mere ind i et mere landskabeligt design fremover skaber også mange debatter, netop fordi at landskabs urbanisme i den mere teoretiske tilgang nemt kan blive en sludder for en sladder, hvor der hurtigt kan skabes en følelse af et mere påtrængende manifest, men måske ikke med helt så meget hold i.